FAQ

Gerust biedt twee soorten toestellen voor personenalarmering aan:

 • Toestel voor Thuis: Dit toestel werkt via een traditionele analoge telefoonlijn of via een sim-kaart.

Gerust bepaalt op basis van verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van een vaste telefoonlijn en andere parameters, welk type toestel het meest geschikt is voor elke abonnee. Ondanks de verschillen in connectiviteit, is de werking van beide toestellen exact hetzelfde.

 • Toestel voor Thuis en buitenshuis: Dit toestel maakt gebruik van een sim-kaart en werkt via het mobiele netwerk.

Een personenalarm uitgelegd in 1, 2, 3 … 4! 

 1. In geval van nood druk je op de knop en Gerust wordt automatisch verwittigd. 
 2. Onze collega ontvangt de noodoproep: ons professioneel team weet meteen wie en waar je bent. En dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
 3. Volgens noodzaak verwittigen wij:
  • bij dringende hulp: de hulpdiensten (politie of ziekenwagen)
  • in alle andere gevallen:
   • je mantelzorger
   • je huisarts
   • een verpleegkundige (indien gekozen voor de formule met professionele hulpverleners)
 4. Nazorg: in overleg met jou, je familie en andere zorgpartners werken we aan meer veiligheid om incidenten in de toekomst te voorkomen.  

Nee, dat hoeft niet. Het alarmtoestel heeft een gevoelige spreek-luisterverbinding. Je kunt vanuit een ander vertrek dan waar het alarmtoestel staat (met open deur) met de medewerker praten. Indien we je niet horen, proberen we je altijd eerst telefonisch te bereiken. Indien dit niet lukt, wordt een mantelzorger of verpleegkundige naar je toe gestuurd. Je krijgt dus altijd hulp van zodra het alarm bij ons binnenkomt.

De knop mag ingedrukt worden in acute medische nood: dit is nood die niet vooraf kon worden ingeschat en waarbij je niet meer in staat bent om zelf de mantelzorger of hulpverleners te contacteren (bv. je wordt onwel, bent gevallen of in paniek…). Kan jij of je inwonende partner nog zelf telefoneren om hulp, dan dien je dit zelf te doen.

Voor het verkrijgen van reguliere zorgvragen: een inspuiting, wondzorg, hygiënische zorgen, eenzaamheidgeen voedsel in huis … Dit zijn geen medische noodsituaties.

Neen, Gerust hoort je enkel bij een actief alarm.

Als abonnee beschik je over minstens 3 mantelzorgers die:   

 • bij een noodoproep snel ter plaatse kunnen zijn of binnen de 30 minuten hulp kunnen organiseren
 • samen een permanentie van 7/7 en 24/24 uur kunnen garanderen 
 • toegang tot je woning hebben 

Als je contactpersonen niet bereikbaar zijn, kan Gerust de hulpdiensten (politie of ziekenwagen) contacteren zodat in ernstige situaties gegarandeerd hulp geboden wordt. Kosten voor eventuele interventies door de hulpdiensten zijn ten laste van de abonnee.

Wie zelf geen beschikbare mantelzorgers heeft, kan steeds kiezen voor de personenalarm-formule met professionele hulpverlening. Bij het ontvangen van een alarmsignaal vanuit het thuisadres sturen we één van onze verpleegkundigen ter plaatse. Zo krijg je meteen professionele hulp. Om een vlotte toegang te verzekeren, installeren we een sleutelkluisje met code bij je thuis. Je huissleutel zit hierin veilig opgeborgen. Zo geraakt onze verpleegkundige tijdens een noodgeval bij jou binnen. 

Wie het personenalarm ‘Thuis en Buitenshuis’ gebruikt, moet steeds 3 mantelzorgers ter beschikking hebben die Gerust kan opbellen.  Onze professionele hulpverleners komen enkel naar je thuisadres.

Wil je graag een extra zender installeren op je personenalarm, bijvoorbeeld voor een inwonende partner? Dat kan enkel voor een personenalarm Thuis (via vaste telefoonlijn of via simkaart), het kan niet voor een personenalarm ‘Thuis en Buitenshuis’! Een extra zender kan op elk moment worden aangeschaft en geïnstalleerd. De tarieven kan je hier terugvinden. 

De zender is stevig en spatwaterdicht. De zender kan dus ook onder de douche of in bad gedragen worden.

Als je kiest voor een personenalarm ‘Thuis en Buitenshuis’, kun je zonder zorgen het huis verlaten. Via locatiebepaling kunnen wij je steeds bereiken. Kies je voor een personenalarm thuis, dan werkt het alarm in een straal van maximum 50 meter van het basistoestel.  

Ben je vaak buitenshuis op pad, maar wil toch op elk moment van de dag een alarmsignaal wil sturen in geval van nood, dan kan je een personenalarm ‘Thuis en Buitenshuis’ huren. Via een druk op de alarmknop wordt de centrale rechtstreeks gealarmeerd. De centrale ziet ook de locatie van deze persoon. 

Lees hier meer over het mobiel personenalarm

Een veilige zone kan ingesteld worden bij het mobiel personenalarm en is geschikt voor mensen met oriëntatieproblemen of een beginnende dwaalproblematiek. Bij het verlaten van de veilige zone krijgt Gerust een signaal. Hierdoor kunnen onze medewerkers contact opnemen met de persoon in kwestie of met de mantelzorgers. 

Je kan kiezen voor het instellen van een veilige zone op het moment dat je je mobiel personenalarm aanvraagt bij Gerust. Ook als je reeds over een mobiel personenalarm beschikt, kan je op elk moment contact opnemen met Gerust om alsnog een veilige zone te laten instellen. Klik hier om ons te contacteren

In een  assistentiewoning is een noodoproepsysteem met professionele interventie verplicht. De beheersmaatschappij van het project is hiervoor verantwoordelijk.

Nee, de betaling verloopt via domiciliëring en er worden geen brieven of facturen opgestuurd ter kennisgeving. Enkel als je domiciliëring nog niet in orde is, kan een factuur worden opgestuurd.

De toestellen van Gerust worden achter de schermen op regelmatige basis getest. Er kan bovendien gevraagd worden om maandelijks zelf een testalarm uit te voeren.  

Zonder zender aan je hals of pols of sleutelhanger kun je geen alarm slaan, tenzij je je net naast het toestel bevindt (druk dan op de alarmknop van dit toestel). 

Zoek goed of je jouw zender echt niet vindt. Ligt hij niet onder het bed, in de wasmand …  Zoek goed op plekken waar je je omkleedt of waar je de zender af en aandoet. 


Kun je de zender niet vinden, dan kan je via Gerust
 een nieuwe aanvragen. De tarieven voor een nieuwe zender en de herinstallatie ervan vind je hier. 

Of je personenalarm bij een stroomuitval blijft werken, hangt af van je telefoonverbinding.  

 • Heb je een klassieke analoge telefoonlijn (bv. Proximus/Telenet), kun je het persoonlijk alarm gedurende vier uur zonder problemen gebruiken.

 • Werkt je telefoon met een modem (bv. Telenet, Tele2) en heeft die modem geen noodbatterij, dan zal de oproep niet doorgaan naar de alarmcentrale. De mantelzorgers kunnen dus ook niet verwittigd worden. 


Gerust krijgt steeds melding van een stroomonderbreking. We zullen je opbellen om je hiervan te verwittigen of om te helpen vanop afstand: steekt de stekker nog in het stopcontact, gebruik je een verdeelstekker en staat de schakelaar misschien uit…
Verwittig alvast je mantelzorgers wanneer je ontdekt dat je personenalarm geen stroom heeft en hierdoor niet werkt.  Vraag ze om dan eens vaker langs te komen. Als er opnieuw stroom is, is het personenalarm vanzelf weer gebruiksklaar. Je hoeft hier niets voor te doen. 

Voldoet je huidige abonnement niet langer aan je noden? Wil je graag veranderen van een mobiel naar een vast personenalarm? Kun je enkele slimme uitbreidingen gebruiken? 

Neem contact met Gerust via het online contactformulier of via onze provinciale contactgegevens:
Provincie Antwerpen: bel 014-24 41 07 of mail antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Oost-Vlaanderen: bel 09-26 56 900 of mail oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie West-Vlaanderen: bel 050-63 40 04 of mail westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Limburg: bel 089-55 84 80 of mail limburg@gerustzorgcentrale.be
Provincie Vlaams-Brabant: bel 016-66 06 03 of mail vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be

Als een medewerker langs moet komen om je personenalarm te wijzigen of je toestel op te halen bij stopzetting, wordt dit in rekening gebracht. De tarieven vind je hier.   

Ondervind of vermoed je technische problemen aan je alarmtoestel?

Aarzel niet en contacteer ons zo snel mogelijk. 
Je kunt melding via ons online contactformulier of via onze provinciale contactgegevens:
Provincie Antwerpen: bel 014-24 41 07 of mail antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Oost-Vlaanderen: bel 09-26 56 900 of mail oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie West-Vlaanderen: bel 050-63 40 04 of mail westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Limburg: bel 089-55 84 80 of mail limburg@gerustzorgcentrale.be
Provincie Vlaams-Brabant: bel 016-66 06 03 of mail vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be

Staat er een verhuis gepland? Veranderen je mantelzorgers of is een andere aanpassing aan je dossier nodig? 
Verwittig zo snel mogelijk Gerust via het online contactformulier of via de provinciale contacten:
Provincie Antwerpen: bel 014-24 41 07 of mail antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Oost-Vlaanderen: bel 09-26 56 900 of mail oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie West-Vlaanderen: bel 050-63 40 04 of mail westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Limburg: bel 089-55 84 80 of mail limburg@gerustzorgcentrale.be
Provincie Vlaams-Brabant: bel 016-66 06 03 of mail vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be

Indien je door omstandigheden een tijdje niet thuis bent (op vakantie, een ziekenhuisopname of kortverblijf) leg je de zender van het alarm zo dicht mogelijk bij het toestel.  We merken dat zendertjes anders snel verloren geraken.  

We adviseren je ook om ons op de hoogte te brengen van de afwezigheid.  Neem contact met Gerust via het online contactformulier of via onze provinciale contactgegevens:

Provincie Antwerpen: bel 014-24 41 07 of mail antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Oost-Vlaanderen: bel 09-26 56 900 of mail oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie West-Vlaanderen: bel 050-63 40 04 of mail westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Provincie Limburg: bel 089-55 84 80 of mail limburg@gerustzorgcentrale.be
Provincie Vlaams-Brabant: bel 016-66 06 03 of mail vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be

Ja, dat kan. In je nieuwe woning kun je zelf het persoonlijk alarm aansluiten. 

Laat dit minstens een week op voorhand aan Gerust weten, zo kunnen we je zeggen hoe je het toestel moet ontkoppelen en kunnen we je gegevens aanpassen in je dossier. Je doet nadien steeds een testoproep. Als de herinstallatie niet lukt, kan er steeds een technieker langskomen (hiervoor wordt een interventiekost gerekend, de tarieven vind je hier.)  

Opgelet: Om technische problemen te vermijden is het erg belangrijk om EERST de fiche aan het toestel uit te trekken alvorens het toestel uit het stopcontact te nemen.

Jij of je mantelzorger kan dus ook zelf instaan voor het verplaatsen van het sleutelkluisje en het ophangen bij de nieuwe woning. Indien dit niet lukt, kan Gerust hiervoor ter plaatse komen. In dat geval moet een nieuw sleutelkluisje worden aangekocht (je betaalt het sleutelkluisje + een installatiekost). De tarieven voor deze interventie vind je hier.

Ja, het kan zijn dat het toestel problemen geeft na het veranderen van provider.

 • Het toestel moet bij ons opnieuw geprogrammeerd en steeds getest worden.

 • Lukt het alarmeren nadien niet meer, dan zal de technieker moetelangskomen om de instellingen terug goed te zetten. Hiervoor wordt een kost aangerekend, het tarief vind je hier.

Wens je niet langer gebruik te maken van je personenalarm?
Geef ons dan een seintje via 0800 8 55 22 of info@gerustzorgcentrale.be of vul ons online contactformulier in.

Breng je alarmtoestel zo spoedig mogelijk binnen in één van onze inleverlocaties. Je kan hiervoor langsgaan bij een thuiszorgwinkel van Goed. Wie in de provincie Antwerpen of Limburg woont kan ook terecht bij een afdeling van het Wit-Gele Kruis. Wie in de provincie Oost-Vlaanderen woont, kan de apparatuur ook inleveren in de hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Jenny Tanghestraat 2 te 9050 Gent (Ledeberg).

Als je kiest voor het ophalen van het toestel door onze medewerkers, wordt een ophaalkost aangerekend (de lijst met tarieven vind je hier).

Tip: Wat moet je binnenbrengen om je abonnement correct stop te zetten?

 • Het alarmtoestel
 • De transformator of voeding
 • De telefoonkabel
 • De alarmknop incl. polsband of halsketting
 • De externe antenne (bij persoonlijk alarm met simkaart)
 • De slimme uitbreidingen (indien aanwezig)

Opgelet: Om technische problemen te vermijden is het erg belangrijk om EERST de fiche aan het toestel uit te trekken alvorens het toestel uit het stopcontact te nemen.

Opgelet: Wanneer bij het binnenbrengen bepaald materiaal ontbreekt (bv. door verlies), kan een kost aangerekend worden.