Nieuws

Nieuwsbericht

6/12/2021

CM en Wit-Gele Kruis lanceren grootste zorgcentrale van Vlaanderen

CM en het Wit-Gele Kruis bundelen de krachten en richten samen een nieuwe zorgcentrale op. Vanaf 1 januari 2022 brengen beide partners hun personenalarm onder bij ‘Gerust’. ‘Met deze nieuwe zorgcentrale willen we een antwoord bieden op de toenemende zorgnoden,’ zegt Steven Hermans, voorzitter van Gerust. ‘Met de keuze voor de naam Gerust zetten we de belofte van geruststelling naar onze leden en hun omgeving toe centraal.’

Gerust thuis blijven wonen

De bevolking vergrijst en mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat plaatst de zorg voor uitdagingen. ‘Mensen kunnen een beroep doen op professionele hulp aan huis en de inzet van mantelzorgers is goud waard’, zegt Nadja Vananroye, ondervoorzitter van Gerust. ‘Maar uiteraard is het onmogelijk om op elk moment een hulpverlener in huis te hebben. Technologie kan op dat ogenblik een uitkomst bieden.’

Zo bieden CM en het Wit-Gele Kruis vandaag al het personenalarm aan, een toestel dat met één druk op de knop een noodsignaal doorgeeft naar een zorgcentrale en de abonnee in contact brengt met een medewerker. Die kan een contactpersoon of de hulpdiensten naar de gebruiker sturen.

Grootste zorgcentrale van Vlaanderen

Om een nog betere dienstverlening te garanderen en nog sterker te kunnen inzetten op innovatie slaan CM en het Wit-Gele Kruis de handen in elkaar. Met de nieuwe zorgcentrale Gerust willen beide partners zorgbehoevenden en hun omgeving ontlasten zodat ze langer én veiliger thuis kunnen wonen. Het gaat hier niet alleen om CM-leden of patiënten van het Wit-Gele Kruis. De zorgcentrale wil slimme oplossingen bieden voor alle mensen met een zorg- en ondersteuningsnood.

Concreet betekent de oprichting van Gerust dat er in totaal 44.000 gebruikers met een personenalarm bij CM en het Wit-Gele Kruis vanaf januari een abonnement zullen hebben bij Gerust. Hierdoor zal het de grootste zorgcentrale van Vlaanderen worden. ‘We bundelen onze kracht en kennis om onze kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen,’ zegt Nadja Vananroye. ‘De overschakeling van de abonnees gebeurt automatisch, zij hoeven zelf niets te doen.’ De dienstverlening achter de schermen blijft hetzelfde. Vragen en noodoproepen worden nog steeds door dezelfde personen beantwoord.

Extra mogelijkheden

CM en het Wit-Gele Kruis zijn beide volwaardige partners in Gerust, maar in de toekomst zullen ook andere partners kunnen instappen. Met de oprichting van de zorgcentrale hebben CM en het Wit-Gele Kruis als doelstelling een cruciale speler te zijn op vlak van zorg op afstand en technologie. Waar er momenteel enkel de mogelijkheid is om aan te sluiten voor een personenalarm, zal het aanbod in de toekomst zeker nog worden uitgebreid. ‘Op termijn zal het aanbod zich ook verbreden naar andere doelgroepen,’ zegt Steven Hermans. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan allerlei vormen van telemonitoring, waarbij een toestel de gezondheid van iemand in kaart kan brengen en kan verwittigen wanneer nodig. Met Gerust willen wij op die manier future-proof oplossingen blijven aanreiken.’

De nieuwe directeur van Gerust wordt Liesbeth Van Reeth. Zij gaat vanaf 13 december aan de slag in haar nieuwe rol.