Over Gerust

Hoe het begon...

Het Wit-Gele Kruis en CM Gezondheidsfonds slaan begin 2020 de handen in elkaar en richten samen een nieuwe zorgcentrale op.

Het Wit-Gele Kruis heeft als grootste organisatie voor thuisverpleging jarenlange ervaring met een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is en die focust op preventie. Thuisverpleging bij het Wit-Gele Kruis gaat verder dan enkel het verpleegtechnische aspect. Men heeft oog voor de totale situatie en kan de patiënt, waar nodig in samenwerking met andere zorgpartners, helpen om zelfstandig en zelfredzaam thuis te blijven wonen. Het Wit-Gele Kruis kent de thuissituatie van de patiënt en heeft de nodige kennis om elke oproep goed in te schatten. Bij Wit-Gele Kruis streeft men altijd naar kwaliteitsvolle zorg en engageert men zich om hiervoor een accreditatie te behalen. De zorg wordt getoetst aan internationale kwaliteitsnormen waar patiëntveiligheid voorop staat.

CM neemt als grootste gezondheidsfonds in Vlaanderen al jaren de lead in een proactieve en preventieve aanpak voor de gezondheid en het welzijn van de Vlaming en in een kwaliteitsvolle en veilige organisatie van de thuiszorg. Een betere levenskwaliteit voor iedereen, is iets waar de organisaties elkaar vinden.

Met meer dan 40.000 klanten wordt deze zorgcentrale de grootste van het land.

Toen kwam Gerust

Op 1 januari 2022 is het zover. Gerust ziet het daglicht.

Na een stevige voorbereidingsperiode kun je voortaan terecht bij één aanbieder voor een uitgebreid gamma aan veilige en vernieuwende zorgondersteuning. Dirk Broos, voorzitter van het Wit-Gele Kruis: ‘Het gaat niet alleen om leden van CM Gezondheidsfonds of patiënten van het Wit-Gele Kruis. Gerust biedt slimme oplossingen voor alle mensen met een zorg- en ondersteuningsnood. We bouwden een initiatief uit waar elke Vlaming en Brusselaar terecht kan.

Gerust bundelt niet alleen de kwaliteiten van de bestaande zorgcentrales, het zal volop investeren in nieuwe technologieën, zoals dwaaldetectie om de locatie van onder meer mensen met dementie te bepalen, monitoring via bijvoorbeeld een persoonlijk alarm en sleutelsystemen. Zo maken we veilig thuis wonen steeds beter mogelijk.

In de toekomst kunnen ook andere partners meestappen in het initiatief. ‘Het is onze droom dat mensen met vragen naar dergelijke zorgondersteuning, steeds bij ons terecht kunnen en dat deze eengemaakte zorgcentrale een breed Vlaams draagvlak en partnerschap mag kennen’, besluit Bart De Ruysscher, directeur van CM Vlaanderen.

Gerust werkt met sterke partners